Kolaudační souhlas - Infrastruktura

Dne 30.8.2019 byl Měststkým úřádem Králíky vydán Kolaudační souhlas na Infrastrukturu - vodovod a kanalizace :-)

2.9.2019 • Aktuálně